Mirëmbajtja e Ndihmës së Dëgjimit

Klasifikimi më i plotë i materialeve polimer në histori

Klasifikimi më i plotë i materialeve polimer në histori

       Materialet makromolekulare, të quajtura edhe materiale polimer, janë materiale të përbëra nga përbërje makromolekulare si matricë dhe me aditivë të tjerë (agjentë ndihmës). Klasifikimi i materialit polimer1. Materialet polimer klasifikohen në polimer natyror ...

Lexo më shumë...

Si të përcaktoni shtrembërimin dhe raportin sinjal-zhurmë të një aparati dëgjimi?

Aparatet e dëgjimit janë tinguj të amplifikuar nga furnizimi me energji elektrike, të cilët nuk mund të jenë saktësisht të njëjtë me tingullin aktual dhe do të ketë disa shtrembërime. Shkalla e shtrembërimit e dhënë nga treguesit e aparatit të dëgjimit zakonisht referohet ...

Lexo më shumë...