Mirëmbajtja e Ndihmës së Dëgjimit

Si të përcaktoni shtrembërimin dhe raportin sinjal-zhurmë të një aparati dëgjimi?

Aparatet e dëgjimit janë tinguj të amplifikuar nga furnizimi me energji elektrike, të cilët nuk mund të jenë saktësisht të njëjtë me tingullin aktual dhe do të ketë disa shtrembërime. Shkalla e shtrembërimit e dhënë nga treguesit e aparatit të dëgjimit zakonisht referohet ...

Lexo më shumë...