Mirëmbajtja e Ndihmës së Dëgjimit

Si të përcaktoni shtrembërimin dhe raportin sinjal-zhurmë të një aparati dëgjimi?

Ndihmat dëgjimore janë tinguj të amplifikuar nga furnizimi me energji elektrike, të cilat nuk mund të jenë saktësisht të njëjta me tingullin aktual, dhe do të ketë disa shtrembërime. Shkalla e shtrembërimit e dhënë nga treguesit e aparatit të dëgjimit zakonisht i referohet ...

Lexo më shumë...