Dëgjimi i njohurive

Klasifikimi më i plotë i materialeve polimer në histori

Klasifikimi më i plotë i materialeve polimer në histori

       Materialet makromolekulare, të quajtura edhe materiale polimer, janë materiale të përbëra nga përbërje makromolekulare si matricë dhe me aditivë të tjerë (agjentë ndihmës). Klasifikimi i materialit polimer1. Materialet polimer klasifikohen në polimer natyror ...

Lexo më shumë...

Humbja e butë e dëgjimit gjithashtu mund të ndryshojë mënyrën se si truri përpunon tingullin

Si ndikon humbja e dëgjimit në fëmijëri në zhvillimin e trurit? Dihet mirë që shurdhimi në fëmijërinë e hershme mund të shkaktojë ndryshime të vazhdueshme në mënyrën e përpunimit të tingullit në tru. Por studimi i fundit ka zbuluar se edhe i butë deri i moderuar ...

Lexo më shumë...